Föl 2018

2018 väntar vi föl i följande kombinationer:

Majsan - Sollidens Explorer = Gall
Sollidens Explorer
Sollidens Explorer