Gry

Gry är ett skimmelsto född mörkbrun. 
Hon är e. Käpplinge Solero Rs 654 och u. Marimekka af Fjordglimt Rs 7422
Gry är testad clear för SA hos SLU.